Novice
Program konference
Teme konference
Izbor IKT projekta
Izbor študentskega projekta
Sporočila za javnost
Galerija
Predstavitve
Pomembni datumi
Lokacija
Odbori
Kontakt
Pogled nazaj:
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
SDI
Organizator
IPMIT

prof. dr. Lidija Zadnik Stirn

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Dr. Lidija Zadnik Stirn je redna profesorica za področje operacijskih raziskav na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru operacijskih raziskav se ukvarja z dinamičnim programiranjem, stohastičnimi in hierarhičnimi procesi ter večkriterijskimi metodami. Njeno znanstveno-raziskovalno delo je usmerjeno predvsem na področje metod optimiranja, ki so praktično uporabne v ekologiji, ekonomiki naravnih virov, gozdarstvu, lesarstvu, agronomiji in prehrani. Sodelovala je v raznih interdisciplinarnih raziskavah in bila vodja temeljnih in aplikativnih projektov. Od leta 2001 do 2006 je bila koordinatorka mednarodnega projekta MEDMONT v okviru 5. EU okvirnega programa, od leta 2012 naprej pa koordinatorka mednarodnega projekta COOL v okviru EU programa Wood/Wisdom ERA-Net Bioenergy Aktivno je sodelovala z več kot 60 referati ali vabljenimi predavanji na mednarodnih kongresih iz operacijskih raziskav in uporabe metod optimiranja ter bila organizatorka mednarodnih konferenc iz operacijskih raziskav, na mnogih konferencah je bila vodja sekcije in članica organizacijskih odborov. Za slednje je leta 2003 prejela tudi priznanje SDI. Njena bibliografija obsega preko 300 bibliografskih enot, večina objavljenih v tujini. Bila je sourednica zbornikov in soavtorica več monografij s področja operacijskih raziskav. Opravila je recenzije številnih člankov (med pomembnejše sodijo članki v revijah Forest Science, Journal of optimization, CEJOR itd.), knjig in raziskovalnih projektov. Aktivno dela v mednarodnih društvih s področja operacijskih raziskav. Je predstavnica Slovenije v IFORS, EURO, IFIP TC7 in IUFRO 4.05. Od leta 1997 je predsednica Slovenske sekcije za operacijske raziskave, od leta 2002 pa podpredsednica SDI.Pokrovitelji
Pokrovitelj konference
Pokrovitelj dneva
Pokrovitelj večernega dogodka
Pokrovitelj
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
Osvežitev konference
© DSI 2012 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev