Uvodna stran>Teme konference> Upravljanje informatike
 
Novice
Program konference
Teme konference
Izbor IKT projekta
Izbor študentskega projekta
Sporočila za javnost
Galerija
Predstavitve
Pomembni datumi
Lokacija
Odbori
Kontakt
Pogled nazaj:
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
SDI
Organizator
IPMIT

Upravljanje informatike


Vodita: prof. dr. Marjan Krisper   doc. dr. Ana Šaša Bastinos  

Upravljanje informatike (IT Governance) sodi v okvir upravljanja podjetja (Corporate Governance). Osredotoča se na informacijsko tehnologijo in informacijske sisteme, predvsem s stališča njihove učinkovitosti, varnosti in zanesljivosti ter na tveganja, povezana z njimi. Področje upravljanja informatike postaja vse bolj pomembno, saj narašča zavedanje, da informatika ni sama sebi namen, temveč gre za orodje, ki lahko ključno pripomore k doseganju poslovnih ciljev in konkurenčne prednosti podjetja.

Kot posebno področje upravljanja informatike bodo v okviru sekcije izpostavljene poslovno informacijske arhitekture (ang. Enterprise architectures). Poslovno informacijska arhitektura predstavlja orodje za doseganje učinkovitejše in celovitejše podpore poslovnega sistema z informacijsko tehnologijo, za zagotavljanje povezanosti poslanstva in poslovnih ciljev s cilji informatike, ter za bolj informirane odločitve o ključnih tematikah kot so integracija informacijskih sistemov, povezovanje z zunanjimi poslovnimi in informacijskimi sistemi, optimizacija poslovnih procesov, obvladovanje tako poslovnih sprememb kot IT sprememb, zniževanje stroškov itd. Sekcija Upravljanje informatike je tako namenjena tudi širjenju znanja in pomena o poslovno-informacijskih arhitekturah v slovenskem prostoru pri izboljševanju učinkovitosti, fleksibilnosti in ekonomičnosti informacijskih in poslovnih sistemov, ter njihovemu medsebojnemu usklajevanju.

V sekciji Upravljanje informatike bodo predstavljeni prispevki, ki se bodo nanašali na standarde, priporočila in dobre prakse na področju upravljanja informatike. Prednost bomo dali avtorjem prispevkov, ki bodo predstavili lastne izkušnje na področju upravljanja informatike.

Nekaj področij, ki sodijo v okvir upravljanja informatike:

 • COBIT, Control Objectives for Information and related Technology
 • ITIL, IT Infrastructure Library
 • Microsoft Operations Framework (MOF)
 • ISO/IEC 38500:2008 Corporate governance of information technology
 • Information Security Management Maturity Model ISM3
 • CMM - The Capability Maturity Model
 • Balanced Scorecard (BSC)
 • Six Sigma
 • SOA Governance
 • TOGAF, Archimate, Zachmanovo ogrodje, IAF,
 • uporaba modelirnih jezikov, tehnik in standardov za poslovno-informacijske arhitekture,
 • metode in tehnike za analizo poslovno-informacijskih arhitektur,
 • študije primerov s področja poslovno-informacijskih arhitektur,
 • uporaba poslovno-informacijskih arhitektur pri usklajevanju poslovne in domene IT,
 • vloga poslovno-informacijskih arhitektur pri strateškem planiranju informatike.
 • ...

Pokrovitelji
Pokrovitelj konference
Pokrovitelj dneva
Pokrovitelj večernega dogodka
Pokrovitelj
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
Osvežitev konference
© DSI 2012 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev