Uvodna stran>Teme konference>Podpora poslovnemu odločanju in operacijske raziskave
 
Novice
Program konference
Teme konference
Izbor IKT projekta
Izbor študentskega projekta
Sporočila za javnost
Galerija
Predstavitve
Pomembni datumi
Lokacija
Odbori
Kontakt
Pogled nazaj:
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
SDI
Organizator
IPMIT

Podpora poslovnemu odločanju in operacijske raziskave


Vodita: doc. dr. Mirjana Kljajić Borštnar   prof. dr. Lidija Zadnik Stirn  

Strateško, taktično kot tudi operativno odločanje pomeni reševanje odločitvenih problemov, ko izbiramo ali rangiramo tiste odločitve problema, s katerimi dosežemo zastavljene cilje optimalno. Podpora takemu odločanju so tudi sistemi, modeli in metode s področja operacijskih raziskav. Operacijske raziskave se torej ukvarjajo z modeliranjem determinističnih in verjetnostnih sistemov, v luči analize njihovih značilnosti in iskanju optimalnih rešitev s pomočjo metod optimiranja. Tovrstne metode in modeli so:

 • linearno in nelinearno programiranje,
 • dinamično programiranje,
 • večkriterijsko programiranje,
 • stohastično modeliranje,
 • mrežni optimizacijski modeli,
 • kombinatorična optimizacija,
 • odločitvene metode,
 • simulacijski modeli,
 • modeli za podporo skupinskega odločanja,
 • interaktivni spletni modeli.

Skupno vsem tem modelom/metodam je izboljšati delovanje sistemov realnega sveta in uporaba njihovih metodoloških podlag pri kakovostnejšem odločanju in upravljanju z različnimi sistemi, kar vodi v učinkovitejšo izrabo virov, povečanje produktivnosti, kvalitete dela in prihrankov ob optimalnem doseganju zastavljenih ciljev. Strateške prednosti teh modelov pa so: hitrost, dostopnost, varnost, omogočanje primerjav, kaj-če analiziranje problema, usklajevanje med več cilji.

Cilj sekcije je prikazati dosežke, izkušnje, spoznanja ter smeri razvoja na področju podpore odločanju ter operacijskih raziskav ob upoštevanju negotovosti dejstev in podatkov zastavljenih problemov. V prispevkih sekcije želimo obravnavati strateške prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti, trende in perspektive praktične uporabe sistemov, metod, modelov za podporo odločanju na vseh nivojih družbenega življenja, tako v:

 • gospodarstvu,
 • upravi,
 • podjetništvu,
 • bančništvu,
 • zdravstvu,
 • prometu,
 • ekologiji,
 • znanosti,
 • izobraževanju in
 • mnogih drugih področjih.

Izpostaviti želimo tudi svetovne trende in pomen odločitvenih sistemov, modelov in metod za Slovenijo in njihovo podporo kakovostnejšemu strateškemu odločanju.

V sekcijo vabimo avtorje prispevkov, ki obravnavajo:

 • modele, metode, sisteme operacijskih raziskav, konkretne dosežke ali aplikacije iz poslovnih, tehnoloških, okoljevarstvenih in socialnih okolij,
 • teoretične osnove že uveljavljenih, modificiranih in novih metod operacijskih raziskav,
 • aplikacijo metod operacijskih raziskav v upravljanju na vseh nivojih odločanja, tako na strateškem, taktičnem kot operativnem,
 • prednosti, slabosti in pasti oblikovanja modelov in uporabe metod operacijskih raziskav,
 • informacijske sisteme in računalniške programe v povezavi z uporabo metod operacijskih raziskav,
 • interaktivne spletne modele za podporo odločanju,
 • spletne modele za podporo odločanju v povezavi z družabnimi omrežji,
 • eksperimente s področja uporabe modelov v procesu odločanja.

Sekcija je namenjena odločevalcem na vseh področjih delovanja, vodstvenemu kadru in kadru, ki deluje kot podpora vodstvenemu kadru, analitikom, podjetnikom, raziskovalcem ter sploh vsem, ki na osnovi informacij sprejemajo odločitve in iščejo strateške prednosti.

Pokrovitelji
Pokrovitelj konference
Pokrovitelj dneva
Pokrovitelj večernega dogodka
Pokrovitelj
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
Osvežitev konference
© DSI 2012 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev