Uvodna stran>Teme konference>Spletna družabna omrežja
 
Novice
Program konference
Teme konference
Izbor IKT projekta
Izbor študentskega projekta
Sporočila za javnost
Galerija
Predstavitve
Pomembni datumi
Lokacija
Odbori
Kontakt
Pogled nazaj:
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
SDI
Organizator
IPMIT

Spletna družabna omrežja


Vodita: mag. Franci Pivec   doc. dr. Andreja Pucihar  

Družabna omrežja in splet 2.0 sta relativno novi področji, ki se uveljavljata v zadnjih letih, njihov vpliv pa je možno zaslediti tako v vsakdanjem življenju, poslovnem svetu in v družbi kot celoti. Družabna omrežja so se sprva začela uporabljati med posamezniki, ki so bili zainteresirani  za povezovanje zaradi znanstva in predvsem skupnih interesov. Možnosti komuniciranja in takojšnjega sporočanja brez časovnih in geografskih omejitev (na primer preko Twitter-ja in Facebook-a) omogočajo sporočanje o in oblikovanje novih družbenih ali revolucionarnih pojavov v nekaterih bolj zaprtih, manj demokratičnih ali manj razvitih družbah (na primer Arabski svet).

Koncept delovanja družabnih omrežij je zaradi enostavnosti uporabe, komuniciranja in priložnosti za širše povezovanje postal vse bolj priljubljen in obenem zanimiv tudi za uporabo v poslovnem svetu.  Zato se kažejo vse večje priložnosti za uporabo družabnih omrežij in splet 2.0 tehnologij tudi na različnih področjih poslovanja. Družabna omrežja v poslovanju spreminjajo načine komunikacije in izvajanja transakcij ter s tem tudi načine povezovanja med kupci in dobavitelji. Komuniciranje in povezovanje ni več omejeno na posameznike temveč na skupnosti. Pojavljajo se spletni modeli in skupnosti, ki omogočajo nove priložnosti za povezovanje in sodelovanje med vsemi udeleženci – kupci in dobavitelji, ter obenem odpravljajo obstoječe načine komuniciranja, sodelovanja in izvajanja poslovnih procesov. S tem se spreminjajo tudi organizacijske strukture.

Družabna omrežja in splet 2.0 postajajo tudi vse bolj pomembni elementi pri novih razvojno raziskovalnih pristopih, imenovanih živi laboratoriji. Živi laboratorij je okolje, v katerem se povezujejo razvijalci in uporabniki, da bi kot soustvarjalci razvili nov izdelek ali storitev ob pomoči uporabe sodobnih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij. Vključevanje uporabnikov v proces soustvarjanja je eden od ključnih dejavnikov uspeha v pristopu živih laboratorijev, katerih rezultat so nove inovativne rešitve. Pri tem pa pomembno prispevajo tudi družabna omrežja in splet 2.0 tehnologije.

K sodelovanju vabimo prispevke, ki obravnavajo družbene vidike uporabe sodobnih elektronskih medijev v sodelovanju med posamezniki, v družbenem in poslovnem okolju.
Možne tematike, ki pa niso omejene:

 • Uporaba družabnih omrežij med različnimi udeleženci (posamezniki, posamezniki in podjetji, med podjetji, med posamezniki in državo)
 • Novi poslovni modeli z uporabo družabnih omrežij
 • Uporaba družabnih omrežij v upravljanju odnosov s kupci (CRM)
 • Uporaba družabnih omrežij v marketingu
 • Izkušnje kupcev/strank z družabnimi omrežji
 • Metrike uporabe družabnih omrežij
 • Gamification
 • Družabna omrežja in rešitve za poslovanje
 • Virtualni svetovi
 • Razvoj in uporaba družabnih omrežij in splet 2.0 tehnologij na različnih področjih v poslovanju in v različnih industrijah
 • Podjetje 2.0
 • Dejavniki uspešnosti in težave pri uvajanju in uporabi družabnih omrežij
 • Živi laboratoriji kot sodobni pristop soustvarjanja inovacij

Pokrovitelji
Pokrovitelj konference
Pokrovitelj dneva
Pokrovitelj večernega dogodka
Pokrovitelj
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
Osvežitev konference
© DSI 2012 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev