Uvodna stran>Teme konference>Upravljanje poslovnih procesov
 
Novice
Program konference
Teme konference
Izbor IKT projekta
Izbor študentskega projekta
Sporočila za javnost
Galerija
Predstavitve
Pomembni datumi
Lokacija
Odbori
Kontakt
Pogled nazaj:
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
SDI
Organizator
IPMIT

Upravljanje poslovnih procesov


Vodita: dr. Ksenča Bokovec   mag. Mitja Cerovšek  

Management poslovnih procesov in njihova informatizacija v podjetjih in javnem sektorju sta zaobsežena v celovitih poslovnih rešitvah, ki jih predstavljajo sistemi ERP in druge z njimi povezane rešitve vključno z e-poslovanjem. Danes si pogosto težko zamislimo lasten razvoj informacijskega sistema, zato večina podjetij in drugih organizacij posega po rešitvah  's police', ki imajo že vgrajeno najboljšo prakso poslovnih procesov v mnogih branžah in industrijah. Uspešno uvajanje celovitih rešitev pa zahteva znanja na mnogih področjih, tako poslovna, vsebinska znanja kot tehnološka, informacijska znanja.

Predvidene okvirne teme so:

 • Projekti uvajanja celovitih rešitev v podjetjih in javnem sektorju  oz. javnih podjetjih
 • Metodologije uvajanja procesnih sprememb in celovitih rešitev s poudarkom na korporativnem okolju
 • Vloge posameznih organizacijskih struktur in informatike pri načrtovanju, izvajanju in upravljanju poslovnih procesov
 • Management sprememb v podjetjih, ki so informatizirala poslovne procese
 • Ključni dejavniki uspeha pri uvajanju celovitih rešitev
 • Prenova poslovnih procesov z vidika časa in načina izvedbe
 • Usklajevanje obstoječih poslovnih procesov z rešitvami v okviru sistemov ERP  (najboljša praksa)
 • Določanje in uporaba  KPI  (key performance indicators) za merjenje uspešnosti prenove in informatizacije poslovnih procesov
 • Integracija informatizacije notranjih poslovnih procesov podjetja s širšim okoljem (preskrbovalne verige, management odnosov s kupci in dobavitelji, življenjski cikel izdelka, e-poslovanje)
 • Informatizacija procesov v javnem sektorju
 • Metodologije izbora primernih ponudnikov celovitih rešitev oz. sistemov ERP.

Pokrovitelji
Pokrovitelj konference
Pokrovitelj dneva
Pokrovitelj večernega dogodka
Pokrovitelj
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
Osvežitev konference
© DSI 2012 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev