Uvodna stran>Predstavitve
 
Novice
Program konference
Teme konference
Izbor IKT projekta
Izbor študentskega projekta
Sporočila za javnost
Galerija
Predstavitve
Pomembni datumi
Lokacija
Odbori
Kontakt
Pogled nazaj:
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
SDI
Organizator
IPMIT

informatika v javnem sektorju

103_00_portal ministrstva za delo, dru_ino in...
120417 - ajda - (jakhel jaksic.pdf
140_01_razvoj integralnega modela kazalnikov ...
144_02_20 let arnesa - od e-infrastrukture do...
147_00_predlog sprememb direktive o ponovni u...
148_00_enotni kontaktni center (ekc) [compati...
174_00_predlog za nove pristope in re_itve za...
202_01_nova finan_na perspektiva _ prilo_nost...
52_00_kakovost klicev v sili na _tevilki 112....
91_00_e-uprava_in_e-demokracija_pogled_uporab...
dsi 2012 - projekt razvoja in impelentacije i...
kri_ej _(io v epravosodju, 16-4-2012_).pdf
mrzel_muljavec_dsi 2012 [compatibility mode]....

zelena informatika

192_00__eko_ inovacije v poslovnih procesih i...
194_00_industrija in proizvodnja v srcu energ...
dsi_sustainability_magdalena.pdf

spletna družabna omrežja

pivec_sdi2012 [compatibility mode].pdf

mobilne rešitve

127_00_izzivi razvoja aplikacij za platforme ...
191_01_mobilne re_itve kot nadgradnja erp sis...
197_00_uporaba spletnih tehnologij pri izdela...
21_02_mobilne poslovne aplikacije [compatibil...
53_00_mobilizacija poslovanja _ moda ali nova...
6_00_varnost in zasebnost pri uporabi mobilni...
gabrovsek_dsimobil.pdf

poslovna inteligenca

10_00_informacijska podpora poslovnim odlo_it...
131_00_uporaba naprednih analiz s programom s...
70_01_avtomatizacija letnega poro_anja [compa...

poslovne aplikacije

11_00_povezovanje kratkih zapisov s tipografs...
163_01_bauman_pravilen postopek uvedbe sistem...
16_00_letali_ki informacijski sistem za podpo...
185_00_kako pove_ati kakovost in u_inkovitost...
30_00_digitalna agenda za evropo uporaba ikt ...
36_00_podatkovne baze nosql.pdf
43_00_prepoznava objektov na vozilih v proste...
76_00_nadzor dostopa do podatkov na nivoju po...
79_00_vpeljava ogrodja za testiranje procesno...
8_00_odlo_itev o zamenjavi erp sistema v _asu...
98_00_raziskovanje uporabe erp re_itev v njih...

računalništvo v oblaku in saas

106_00_podpora in nadzor delovanja storitev v...
206_00_obogatene konvergen_ne ikt re_itve v o...
29_00_model za oceno ponudnika storitve v obl...
74_00_sinhronizacija oblakov v realnem _asu n...

upravljanje informatike

108_00_zagotavljanje nivoja storitev s pravim...
135_00_programska podpora za u_inkovito izved...
63_00_informacijska podpora pri uvajanju sist...
95_00_upravljanje poslovnih storitev (busines...
delak_bajec_20120417_ver5 [compatibility mode...
franken_ea_togaf_archimate_casestory_slovenie...

nove priložnosti ikt

101_00_izbolj_ana skrb za _loveka z uporabo ...
118_00_kako izbrati videokonferen_no storitev...
119_01_turisti_ni potencial qr kod v signaliz...
120_00_virtualni agenti - bli_njica do inform...
124_00_uporaba ontologij in tehnologij semant...
159_00_nove spletne tehnologije mo_nost avto...
178_00_raziskava online komuniciranja turisti...
207_01_ikt v novih vrednostnih verigah in eko...
51_01_ozna_evanje spletnih dokumentov s klju_...
80_00_klasi_na in agentna arhitektura za nadz...
88_00_kako spremeniti spletno prisotnost v pr...
92_01_programsko ogrodje e-_port [compatibili...

upravljanje poslovnih procesov

104_00_interoperabilna platforma za e-poslova...
105_00_zakaj upravljanje poslovnih procesov n...
107_01_ali lahko vpeljujemo bpm neodvisno od ...
129_00_izzivi organizacije poslovanja izkusnj...
155_00_prenova paradigme celovite informacijs...
203_01_prestrukturiranje poslovanja merkurja ...
216_01_uvedba brezpapirnega poslovanja pri na...
cerov_ek_informatika mora pokazati svojo posl...

zdravstvena informatika

122_00_posodobitev centralne baze zdravil.pdf
157_00_uporaba poslovne inteligence za u_inko...
47_00_razvoj poslovnega modela slovenskega zd...
59_00_telemedicinsko spremljanje kroni_nih bo...
72_00_prenova izmenjave obra_unskih podatkov....
73_00_portal za informiranje zavarovancev [co...

informatika v finančnem poslovanju

35_00_razvoj sistema za upravljanje s kontakt...
7_00_integracija ban_nega informacijskega sis...

informatika v vzgoji in izobraževanju

116_00_trendi v uporabi ikt v slovenski _oli_...
13_00_vsestranska uporaba e-u_benika video ko...
65_00_prilo_nosti za komunikacijo in informir...
81_01_uporaba_mobilnih_naprav_med%20%c5%a0tud...

vodenje projektov in upravljanje odnosov z izvajalci

31_01_projektno vodenje - so najbolj_e prakse...
46_00_izku_nje z uvajanjem metode scrum v _as...
48_00_kako uporabniki metode scrum ocenjujejo...
66_01_u_inkovito obvladovanje investicij in s...
90_00_inovatini in u_inkoviti pristopi pri i...

informacijska varnost in upravljanje tveganj

109_01_model kvantitativnega merjenja ocene t...
15_00_blake _ifrirna zgo__evalna funkcija.pdf
68_00_varnost karti_nega poslovanja _ pci dss...
dsi brankoc 2012 ppt_2012_ozadje [compatibili...
potocnik_dsi 2012 prezentacija jp hu [compati...

podpora poslovnemu odlocanju in operacijske raziskave

177_01_analiza u_inkovitosti klicnega centra ...
42_00_zdru_evanje ocen posameznih dele_nikov ...
58_01_analiza _ahovskih partij s programoma z...
61_00_teoreti_no ozadje, moderni algoritmi in...
82_00_sistematizacija metod za specifikacijo ...

preskrbovalne verige in logistika

112_00_val it v logistiki.pdf
125_00_uporaba orodja poslovne inteligence pr...
180_00_integracija kakovosti v dobaviteljski ...
208_00_izzivi sodobne logistike.pdf
33_00_optimizacija logisti_nih procesov s pom...

plenarna predavanja

keynote_henryfranken_ ea_togaf_archimate_slov...
novak_it desna roka manj_e in u_inkovite rabe...
Pokrovitelji
Pokrovitelj konference
Pokrovitelj dneva
Pokrovitelj večernega dogodka
Pokrovitelj
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
Osvežitev konference
© DSI 2012 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev