Uvodna stran>Teme konference>Informatika v javnem sektorju
 
Novice
Program konference
Teme konference
Izbor IKT projekta
Izbor študentskega projekta
Sporočila za javnost
Galerija
Predstavitve
Pomembni datumi
Lokacija
Odbori
Kontakt
Pogled nazaj:
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
SDI
Organizator
IPMIT

Informatika v javnem sektorju


Vodita: mag. Sašo Novaković   mag. Marin Silič  

Informatika se je s številnimi doslej uspešno izpeljanimi projekti v Slovenski javni upravi že izkazala kot stroka, ki lahko bistveno prispeva k boljšemu in učinkovitejšemu poslovanju javne uprave ter večji transparentnosti njenega delovanja. Informatizacija procesov v javni upravi je tudi mnogokrat prispevala k poenostavitvi le teh in odpravi administrativnih ovir. Nenazadnje pa se je tudi nemalokrat izkazalo, da sodelovanje med informatiki in vsebinskimi nosilci (lastniki) procesov, ki so predmet informatizacije, prispeva nov pogled na reševanje vsebine, kar predstavlja formulo uspeha.

Informatika v javnem sektorju ima tudi v prihodnosti pred sabo velik izziv. Domnevamo namreč lahko, da bo v času mednarodne finančne krize ravno informatika predstavljala eno od ključnih orodij za znižanje stroškov in hitrejše delovanje javnega sektorja. S prispevki v tej sekciji bomo poskušali predstaviti metode in postopke prenove procesov pri uvajanju informacijskih rešitev, aktualne informacijske rešitve ter dobre prakse, ki v javnem sektorju prispevajo k zmanjšanju stroškov javnega sektorja, učinkovitejšem delovanju, dvigu kakovosti delovanja, dvigu kakovosti storitev za stranke, transparentnosti, omogočajo samodejno izvajanje postopkov ipd.

Tematika informatike v javnem sektorju bo vsebinsko pokrivala vse štiri ciljne skupine uporabnikov: državljane (G2B), poslovne subjekte  (G2C), zaposlene v javni upravi (G2E) in zaledne sisteme (G2G) ter vsebinska področja vseh resorjev javnega sektorja (uprava, pravosodje, zdravje, davki, carina, geodezija, kmetijstvo …), ter vidike vključenosti, sodelovanja, demokracije, interoperabilnosti ...

Pokrovitelji
Pokrovitelj konference
Pokrovitelj dneva
Pokrovitelj večernega dogodka
Pokrovitelj
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
Osvežitev konference
© DSI 2012 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev