Uvodna stran>Teme konference>Vodenje projektov in upravljanje odnosov z izvajalci
 
Novice
Program konference
Teme konference
Izbor IKT projekta
Izbor študentskega projekta
Sporočila za javnost
Galerija
Predstavitve
Pomembni datumi
Lokacija
Odbori
Kontakt
Pogled nazaj:
DSI 2011
DSI 2010
DSI 2009
DSI 2008
DSI 2007
DSI 2006
DSI 2005
DSI 2004
DSI 2003
Prireditelj
SDI
Organizator
IPMIT

Vodenje projektov in upravljanje odnosov z izvajalci


Vodita: prof. dr. Tomaž Kern   doc. dr. Matjaž Roblek  

Projekti se v sodobnem svetu ne izvajajo več kot samostojni in od poslovnega sveta ograjeni otoki. Projekti so poslovni procesi, ki praviloma potekajo znotraj enega ali več podjetij oziroma ustanov, so prepleteni med seboj in povezani z ostalimi poslovnimi procesi. Zaradi teh posebnosti zahtevajo posebno pripravo, vodenje, specifično definirane vloge sodelujočih, prilagojeno informacijsko in dokumentacijsko podporo in posebej razvito organizacijsko kulturo, obenem pa morajo biti integrirani v poslovno okolje.

Področje informatike je v projekte integrirano na več načinov: podjetja, ki razvijajo informacijske rešitve, so praviloma projektno organizirana, informacijske rešitve se v poslovne sisteme uporabnikov običajno uvajajo v obliki razvojnih projektov in informacijska znanja so nujna pri razvoju in vzpostavitvi t.i. projektnih informacijskih sistemov (s katerimi obvladujemo različne projekte, programe projektov in portfelje projektov).

Vsekakor je vzrokov za to, da se informatiki zavemo (ali ponovno zavemo) pomena znanja projektnega vodenja, več kot dovolj. Namen sekcije je s kakovostnimi prispevki dvigniti nivo zavedanja o pomenu projektnega vodenja tudi na področju informatike in med udeleženci razširiti nova znanja in izkušnje.
V okviru sekcije so pričakovani prispevki s spodaj navedenih področij:

 • Obvladovanje projektov, programov projektov in projektnih portfeljev
 • Vključevanje projektov v poslovne sisteme
 • Organiziranje projektnega dela, vodenje projektov in projektni timi
 • Kompetence projektnih vodij in članov projektnih timov
 • Obvladovanje zunanjih izvajalcev v okviru projektov
 • Procesi projektnega vodenja
 • Projektne pisarne
 • Projektni informacijski in dokumentacijski sistemi
 • Uporaba novih tehnologij in platform pri komuniciranju v projektih
 • Sodobne oblike projektnega vodenja
 • Predstavitve uspešnih projektov in analiza razlogov za njihov uspeh.

Vsekakor avtorje vabimo, da pripravijo tudi prispevke z drugih področij, ki niso posebej navedena, so pa povezana s projekti ali z delovanjem ljudi v projektih.

Pokrovitelji
Pokrovitelj konference
Pokrovitelj dneva
Pokrovitelj večernega dogodka
Pokrovitelj
Medijski pokrovitelj
Pokrovitelj opreme
Osvežitev konference
© DSI 2012 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev